Home > Camera Driver > Drivers Intergated

Drivers Intergated

Contents

Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT,

Careers Contact Us About Xerox Investors Privacy Legal Privacy Choices Site Map © 2017 Xerox Corporation. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Drivers Windows 7, 32-bit*Windows Vista 32* 15.22.58.2993Latest2/19/2013 2/19/2013 Intel® Graphics Media Accelerator Driver, Windows 7*, and Windows Vista* (zip) Drivers This download installs version 15.22.58.2993 of the Intel® Graphics Media Accelerator Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=WC3YF

Dell Laptop Camera Driver Windows 7

Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Drivers Windows 7, 64-bit* 15.12.75.4.64.1930Latest10/2/2009 10/2/2009 Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows* XP Drivers Installs graphics driver version 14.32.4 for the integrated graphics controller of Intel® chipsets.

Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Probeert u het later nog eens. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Integrated Camera Driver For Windows 10 Dell Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

Dit kan uw computer beschadigen. Integrated Webcam Driver Dell De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. Drivers Windows XP 64-bit Edition* 14.51.11.64.5437Latest2/13/2013 2/13/2013 Intel® HD Graphics Driver for Windows 7* & Windows Vista* (exe) Drivers This download installs version 15.22.54.2622 of the Intel® HD Graphics driver for Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u

Versie Versie R2RC1, A04 Categorie Muis, toetsenbord en invoerapparaten Releasedatum 04 jan 2008 Laatst bijgewerkt op 03 nov 2011 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R165116.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 6 MB Format-omschrijvingDit bestand Integrated Camera Driver For Windows 7 Dit kan enkele minuten duren. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software.

Integrated Webcam Driver Dell

Drivers Windows Vista 64* 15.22.54.64.2622Latest1/21/2012 1/21/2012 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. https://downloadcenter.intel.com/product/81525/Graphics-Drivers-for-Intel-82946GZ-Graphics-Controller Drivers Windows 8, 64-bit*Windows 7, 64-bit* 15.28.24.64.4229Latest6/5/2015 6/5/2015 Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* (exe) Drivers This download installs the Intel® HD Graphics Driver version 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) for Windows XP*, Dell Laptop Camera Driver Windows 7 U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. Integrated Camera Driver For Windows 10 Learn more.

Example: "npn -pnp" Search Exactly As Is ( + ) - Results contain the exact term immediately following it (do not add a space after the +). U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. The file will download to your desktop.4.If the Download Complete window appears, click Close. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. What Is Integrated Webcam

Setup.exe) file can be found later.3.The Self-Extractor window appears.4.Click OK.5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6.Click the Start button and then click Run.7.Type C:\DELL\DRIVERS\R165116 Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Integrated Webcam Software YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy 简体中文 | 日本語 | Русский Products Product Taxonomy New Products Product Services Connectivity, Custom, and SoC » Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken,

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Example: controllers OR converters Phrase Search ( " " ) - Results contain exact words in that exact order. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Intel Graphics Driver For Windows 7 32 Bit Get started Search downloads Select a product Choose your product Processors Chipsets Boards and Kits Server Products Network and I/O Memory and Storage Drones Software Emerging Technologies Graphics Drivers Technologies Services

Improved low resolutions'' compatibility for video conference purposes. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"

Ask the support community Experts in the field, ready to help Need more help? Improved the languages support compatibility of Chinese (Hong Kong S.A.R.) and Chinese (Macao S.A.R.) when using Chinese Simplified OS.4. Drivers Windows 7, 64-bit*Windows Vista 64* 15.22.58.64.2993Latest2/19/2013 2/19/2013 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Xerox® and Xerox and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Contact support Feedback Did you find this information useful? De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Drivers Windows Vista 32* 15.22.54.2622Latest1/21/2012 1/21/2012 Intel® HD Graphics Driver for Windows Vista* 64 (exe) Drivers Installs graphics driver version 15.22.54.64.2622 (8.15.10.2622) for integrated Intel® HD Graphics.

Contact support Feedback Did you find this information useful? BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Renamed program short cut name for easy identification.3.

Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de top